មិនថាអ្នកនៅទីនេះសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តខ្លីឬការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរនៅទីក្រុងភ្នំពេញ

ផ្ទះឡាប៊ែល ផ្តល់ជូននូវការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

ផ្ទះឡាប៊ែល

ផ្ទះលេខ ១៤៩១ ផ្លូវ ៨១ ប៊ីធីសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យ

១២២០៦ ភ្នំពេញ - ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ (០) ២៣ ៦៣៦ ១២៣៧