ទំនាក់ទំនង

 

Khmer Map for taxis and tuktuk Drivers 

Click  here to download

La Belle Residence - Phnom Penh Map

ក្រុមមិត្តភាពរបស់យើងទន្ទឹងរង់ចាំជួយអ្នកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញ។ សូមរីករាយផ្ញើសារមកយើងជាមួយនឹងទម្រង់បែបបទនេះសម្រាប់ព័ត៌មានណាមួយនិងអោយយើងដឹង។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយយើងអាចជួយអ្នកជាមួយ។

Success! Message received.

ទីតាំង។

នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវលំនៅដ្ឋានស្អាតនិងស្ងប់ស្ងាត់ ៨១BT ជិតមន្ទីរពេទ្យរូស្សីនិងចន្លោះផ្សារទំនើបសុវណ្ណាផ្សារនិងផ្សារផ្សាររុស្ស៊ីផ្សារទួលទំពូងចម្ងាយ ៥ នាទី